Schilder-, druk- en collagetechnieken komen in het werk van Greet Lyklema natuurlijk samen in composities die zowel dromerig als contrastrijk zijn. Natuurelementen, emoties, herinneringsbeelden, dromen, tekens en symbolen uit oude culturen vormen uitgangspunten voor haar schilderijen die veelal intuïtief ontstaan en waarin fantasie en werkelijkheid vanzelfsprekend in elkaar overgaan. Haar kleurgebruik is van haarzelf -helder, soms transparant maar altijd in harmonie met het onderwerp.

Zij verweeft natuurelementen met fantasiebeelden, droom en werkelijkheid gaan in elkaar over en de toeschouwer heeft ruimte om zelf te interpreteren. Sfeer is erg belangrijk in haar werk, de overgang van de ene sfeer in de andere, randgebieden boeien haar. Ze maakte bijvoorbeeld een serie “tussen land en water” en een serie “doorkijkjes” : van de ene wereld in de andere.
Greet werkt meestal in gemengde techniek: ze combineert druksels met verf, krijt en potlood. Door gebruik van lagen verf en weer wegkrassen van de verf ontstaat een rijkdom aan structuren. De schilderijen kenmerken zich door een heel eigen kleurgebruik en een associatieve kracht.

Steeds terugkerend zijn verschillende met elkaar samenhangende thema’ s zoals:

Stroom der tijden: invloeden van oude culturen, vergankelijkheid;

Signes sans paroles: tekens en symbolen, ook uit het onderbewuste;

Groei: organische en geestelijke groei;

Atmosfeer van de zee: licht, wijdsheid, oneindigheid, poezie.

 

Linden schilderij Greet Lyklema
Linden, 40 x 50 cm